Kombinationen TV och mobil resulterar i högre köpintention

Mobilannonser som riktas till konsumenter efter att de sett samma budskap i TV-reklam leder till både högre kännedom och köpintention enligt en undersökning genomförd av InMobi, Unilever och Mindshare.

Det visar sig att kombinationen TV och mobil är en framgångsrik mix. Det var i ett experiment med InMobi, Unilever och Mindshare som man testade att köra en kampanj för Ponds som man uppnådde effekten. TV visade sig vara det bättre mediet för att skapa räckvidd och initial kännedom, mobilen adderade köpintention.

“TV is still the medium to drive strong and efficient reach. TV and mobile, however, provides an opportunity to deliver both reach and effectiveness. This research nudges marketers to evaluate a multi screen planning approach and complement their TV advertising spends with mobile to drive better value,” förklarar Eka Sugiarto från Unilever.

Resultatet blev 50 procent högre köpintention och 15 procent högre intresse i produkten efter att ha sett mobilannonsen.

Nyckeln till framgången är att använda båda kanaler i en mix och dra från deras styrkor. TV skapar kännedom och mobilen leder till action. Frågan är bara hur mycket av budgeten du ska allokera till de olika kanalerna. Enligt en talesperson från InMobi ser företaget att allt fler ökar allokeringen i mobilen från sex till runt tio procent.