Knight tar rollen som CD på The Amazing Society

I början på året anslöt Christina Knight till The Amazing Society som styrelseledamot och sedan augusti träder hon även in operativt i rollen som Creative Director.

Jag har haft förmånen att följa byråns utveckling från styrelserummet och i viss mån även från golvet, säger Christina. Här finns redan ett mycket starkt erbjudande vad gäller media och digital kompetens under ett tak, parat med ett engagerat socialt ansvarstagande, helt i linje med min egen värdegrund. Mitt uppdrag är att fortsatt utveckla det kreativa erbjudandet på byrån.

Det kommer att ske i samarbete med Jonas Touqan som är Head of Creative team på byrån.