"Betyder informationsöverflödet slutet för annonserna?"

Mängden information som finns tillgänglig för oss numera är fullständigt omätbar. Det skapar nya utmaningar för marknadsförare som slåss om vår uppmärksamhet. Men det finns en intelligent väg att gå för att skapa personliga kontakter med kunderna i en värld där det verkar vara omöjligt att göra sig hörd, skriver Magnus Johansson som är Nordenchef på Sizmek.
Internet är en stökig plats där sidor uppdateras varje millisekund, artiklar kommer och går i ljusets hastighet och viktiga klick bestäms på ögonblicket. För att få en slags inblick i storheten som digital information innebär kan det nämnas att vi beräknas skapa lika mycket data under 2017 som vi gjort under de senaste 5 000 åren… sammantaget. Det är en hel del att ens greppa, än mer att försöka läsa eller titta på. Något som även gör det svårare än någonsin för varumärken att nå fram med det de vill. Välkommen till ’uppmärksamhetsekonomin’ – en värld där kundernas fokus är en allt ovanligare valuta.
Kanalbytets utmaning
Det är knappast förvånande att 41 procent av befolkningen i stort, 33 procent av millennials, känner sig överväldigade av alla valmöjligheter som finns på internet enligt en studie från PWC. Det gör att de hellre går på vänners rekommendationer än själva söker upp information och material på egen hand. Hela oändligheten finns inom räckhåll på ett ögonblick och dagens konsumenter vill veta om tiden de spenderar med att titta på något eller läsa något faktiskt kommer vara värt det. Det gör också att vi har sämre uppmärksamhetsförmåga. En studie visar att så kallade digital natives, alltså de födda efter 1990, byter mediaplattform i snitt 27 gånger i timmen, eller varannan minut ungefär. Personer födda innan 1990 bytte istället plattform 17 gånger per timme, vilket ger 30 procent kortare uppmärksamhetstid för den yngre målgruppen.
Varumärkesstriden
Att försöka greppa den flyktiga uppmärksamheten hos publiken är inget nytt för marknadsförare. Men idag finns det en så enorm mängd information och kommunikation mot konsumenterna på samma ställe att annonseringen riskerar att skjutas åt sidan och begravas under informationsberget. Varumärken som vill nå sin publik vid exakt rätt tidpunkt, och samtidigt ge ett mervärde snarare än att irritera, måste rikta in sig på personliga tilltal och relevans. Det är det enda sättet att inte drunkna i informationsflödet.
Många misslyckas genom att tveka inför nya och mer tekniskt avancerade lösningar för att nå ut till sin publik online. En färsk studie från Forrester, på uppdrag av Rocket Fuel, visar att så få som 30 procent av marknadsförare använder sig av data för att förstå kundernas behov. 63 procent tyckte det var svårt att personanpassa materialet till följd av brist på insikter. Det här är något som måste förändras om varumärken vill kunna nå ut till kunden vid precis rätt tillfälle, när de är på rätt humör för att svara på en annons, eller att ta till sig ett meddelande var kunden än befinner sig i sin köpresa. Det är så företagen kommer kunna slå sina konkurrenter.
Det intelligenta svaret
I dagens överbelamrade onlinevärld finns det bara ett sätt att nå den typen av räckvidd och synlighet och det är med hjälp av artificiell intelligens (AI). Det finns helt enkelt inget alternativ. Tekniken låter varumärken och annonsörer identifiera de mönster konsumenterna har, samtidigt som internet finkammas efter den nära nog oändliga mängden potentiella kunder som har samma beteende. När kunderna lätt distraheras är det livsviktigt med teknik som identifierar när de är som mest mottagliga. Vi kallar det här för prediktiv marknadsföring – konceptet bakom organiseringen av oceaner av data för att sedan använda det för att hitta meningsfulla ögonblick för varumärken och kunder.
Idag förväntar vi oss att materialet som når oss är individanpassat. Samtidigt blir vi förvånade när annonser faktiskt passar in på det vi är ute efter för stunden. Rätt annons vid rätt tillfälle får kunden att haja till och kolla igen, så att du fångar deras uppmärksamhet.
Det går inte på något sätt att tygla informationsfloden, så försök inte ens. Istället borde du simma medströms istället genom att säkerställa att du levererar rätt meddelande som träffar rätt vid exakt rätt tillfälle. Resultatet kommer innebära bättre engagemang från dina kunder, ökad försäljning och, viktigast av allt, möjligheten att faktiskt höras genom allt annat brus.
Artikeln är skriven av:
Magnus Johansson, Nordenchef Sizmek