Kickstarta din digitala transformation med en digital low-code fabrik

Många företag kämpar idag med att digitalisera sin verksamhet. Befintliga system är byggda för att arbeta i silos, medan den nya verkligheten kräver ett tvärfunktionellt fokus och data tillgänglig för alla som behöver den. Att göra den förändringen kan vara svårt, men genom att skapa en digital low-code fabrik kan du kickstarta din digitala transformation.

På World Economic Forum var digital transformation ett hett ämne, och det var tydligt att många företag kämpar med just detta. Enligt Gartner menar 42 % av koncernchefer att deras företag har ett ”digital first” perspektiv. En annan studie från Gartner visar samtidigt att 75 % av företagen anser att digitaliseringen går för långsamt och att IT-avdelningen inte hinner med. I ett blogginlägg skriver dock Bart Meursing, VP Sales Northers Europe på Outsystems att det går att få fart på den digitala transformationen genom att bygga en fabrik baserad på low-code.

Genom att implementera detta enklare sätt att programmera går det att samla personer från olika delar av verksamheten utan att oroa sig för att det blir för tekniskt eller IT-fokuserat. Low-code har nämligen den fördelen att det är visuellt enkelt att hänga med. Dessutom får man då en mer direkt koppling mellan företagets olika experter som tillsammans kan fokusera på att lösa problem istället för att förstå varandra. En annan fördel är att det i Low-code går snabbt att ändra programmeringen i takt med att förutsättningarna förändras eller teamet kommer på fler saker.

Meursing skriver vidare ”att driva en digital low-code fabrik hjälper företag att engagera sig i en ”testa-och-lära strategi” utan rädsla för att slösa med slit och resurser om prioriteringarna förändras”. Det gör det med andra ord möjligt att prioritera it-projekt även med en liten budget. Dessutom menar han att det går att samla olika team beroende på vilken typ av app som ska byggas. För en app riktad mot slutkund kanske UX-experter finns med, medan det för ett mer operativt projekt snarare kräver ett större fokus på processhantering och processutveckling.

När företaget har möjlighet att på ett enklare sätt ta till sig och jobba med digitala verktyg kommer det bli enklare att föra över samma tänk till andra delar av verksamheten. I takt med att fabriken även producerar fler appar och lösningar kommer de digitala verktygen att bli företagets vardag. Meursin avslutar sin blogg med att fundera på om inte low-code fabriker kan vara den ”silverkula” som företag behöver för att förverkliga sina ambitioner kring digital transformation.

Meursing har nog rätt i sin tanke att det är svårt att förändra hela verksamheten på en gång. Men genom att skapa ett utrymme där det går att sätta ihop olika team som tillsammans får arbeta med digitala processer på ett enklare sätt kan man bygga en förtrolighet och samtidigt börja riva silosarna och skapa en mer samverkande verksamhet. Om Low-code är frälsningen för företagen återstår dock att se, men med den utveckling som skett på området de senaste åren kan konceptet nog ha mycket att erbjuda för vissa.