Keybroker inleder samarbete med startupen Videoburst

Keybroker och Videoburst har tecknat ett samarbetsavtal för att bättre kunna erbjuda onlinevideo till sina kunder.

Samarbetsavtalet ger Keybroker möjlighet att erbjuda Videobursts plattform till sina kunder.

“Keybroker är en idealisk partner till VideoBurst” säger John Goliats, VD på VideoBurst. “Keybroker har många kunder som har ett stort behov av att marknadsföra sig genom onlinevideo. Genom VideoBursts plattform kan Keybrokers kunder ännu snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt producera och distribuera sitt rörliga material. Det i kombination med Keybrokers strategiska och taktiska rådgivning inom digitalmarknadsföring gör oss till perfekta partners”.

”Allt fler medier blir video first. YouTube är idag större än TV4 i gruppen 16-44 år samtidigt som Facebook börjat gynna videor. 40% av all tid användarna tillbringar på nätet gör de på de plattformarna. Det finns därför ett stort behov av att minska gapet mellan statiska annonser och rörlig media, ett behov som inte kan fyllas av stora långsamma produktioner. Tillsammans med Videoburst kan vi producera rörlig media som är mer kostnadseffektiv, relevant för varje målgrupp med kortare ledtider än andra lösningar. Det är ett unikt erbjudande som gör våra kunders marknadsföring mer effektiv. ” säger Joakim Kings, Head of online video på Keybroker.