Kevin Kellys fem heta tips för att lyckas i den digitala framtiden

Kevin Kelly är lite av en legend då han dels var med och startade tidningen Wired (där han fortfarande är Senior Maverick), och har såväl skrivit ett flertal böcker om digital utveckling som figurerat i flera internationella tidningar som New York Times, Science, The Economist och Time Magazine. I en exklusiv intervju under Quantcast Supernova delar Kelly med sig av sina erfarenheter och observationer samt fem heta tips för att lyckas i den digitala framtiden.

Kevin ser initialt en stor skillnad i hur företag behöver tänka kring sin utveckling i framtiden. Det traditionella sättet att driva ett företag är att starta och sedan växa med intentionen av att företaget ska finnas kvar i oöverskådlig framtid. Men om ett företag existerar och genererar inkomster under 5-10 år så kanske det är tillräckligt. Det ökar även möjligheterna för att skapa tillfälliga kluster av personer som tillsammans utan att någonsin träffas. Det gör även att vi sannolikt kommer se mer av vad Kevin kallar för ”lifestyle business”, dvs verksamheter som blir en del av livet och som genererar tillräckligt med inkomster för att kunna göra det du vill, men inte nödvändigtvis måste växa och utvecklas.

Han ser även hur utvecklingen av AI inom kort kommer förändra hela arbetsmarknaden. Dock inte med den allt för vanliga dystopiska bilden av framtiden som ofta porträtteras. Kevin menar att vi snarare kommer att leva i symbios med AI, och att vi kan ”köpa AI” i takt med att vi behöver det, lite som vi köper mer lagringsutrymme i en molnlösning. Vi kan då utnyttja den snabba processhastigheten och utvecklingen hos AI för att exempelvis göra analyser eller sortera data när vi behöver det.

Kevin menar även att människor tillsammans med AI kommer att prestera betydligt bättre än de två var för sig. AI har en mycket högre processhastighet än människor, men människan har på ett helt annat sätt förmågan att tänka utanför boxen och vara kreativ. Ett tydligt exempel på detta är hur Kasparov, efter att ha blivit slagen i Schack av datorn Deep Blue, skapade en ny schack-liga där människor och AI spelar i lag mot varandra. Dessa mixade lag presterar betydligt bättre tillsammans än om bara människor eller AI spelar i lag.

Kelly ger också fem heta tips för hur du ska lyckas i den digitala framtiden:

  1. Vad har du av värde som du kan ge bort gratis? Du har säkert kunskaper och erfarenheter som kan komma andra till nytta. Genom att erbjuda detta till andra etablerar du dig som expert, och allt fler personer kommer vända sig till dig för att få ta del av dina expertråd.
  2. Vad skulle du göra om du hade 1000 hjärnor som arbetade för dig dygnet runt, helt gratis? Börja fundera redan nu på vad du ska göra med kraften som AI erbjuder.
  3. Ägarskapet kommer att ändras, så fundera på hur du kan erbjuda dina produkter och tjänster genom prenumerationer och abonnemang istället för klassisk försäljning.
  4. Användandet av meta-data kommer bli viktigare. Fundera på vad du kan göra med olika typer av data, och meta-data. För att data ska ha ett värde måste den användas, och då måste fler kunna komma åt den. Vilken data sitter du på som är värdefull för någon annan?
  5. VR kommer bli vanligare och vanligare och vi kommer gå från Internet of Things till Internet of Experiences. Vad kan du göra för att ge dina besökare en helt ny typ av upplevelse när de interagerar med ditt företag, såväl online som offline.