Kenneth Danielsson blir ordinarie VD för IAB Sverige

Styrelsen har har haft en tydlig vision under rekryteringsprocessen och ser att Kenneth Danielsson är den som är bäst lämpad att driva arbetet vidare. Kenneth har varit interim VD sedan i maj 2021 och nu fortsätter han arbetet för en hållbar annonsindustri:

“Det är med stolthet som jag tar mig an uppdraget. Branschen förändras ständigt och vi har ett viktigt arbete att göra för att hjälpa våra medlemmar att navigera. Dessutom ser jag fram emot att få möjlighet fortsätta stärka IAB Sveriges position än mer genom att ena, påverka och utbilda branschen” säger Kenneth Danielsson.