Kantar skapar nya analysavdelning för att öka tillgängligheten

I syfte att samordna alla de analytiker, data scientists, data designers och teknologikonsulter som finns utspridda på Kantars olika kontor världen över skapar de nu en ny ”Analytics Practice” under ledning av Gonzalo Fuentes, affärsutvecklingschef på Kantar TNS och Kantar Millward Brown.

Enligt Kantars VD Eric Salama upplever en stor del av kunderna att de har massor av data, men saknar insikter och har allt för kort framförhållning. Detta vill företaget nu råda bot på genom att få ihop all analys under ett gemensamt paraply. Fuentes kommer att leda de olika regionala analysavdelningarna, och fokus kommer att ligga på fem olika områden:

  • Varumärkes- och media-ROI
  • Konsumentanalys
  • Segmentering och aktivering av kunder
  • Innovationsanalys
  • Butiks- och shoppinganalys

Den nya avdelningen kommer att koppla ihop befintliga verksamheter såsom MaPS och Analytics Quotient med specialister och analytiker inom relevanta grenar såsom hälsa, media, offentlig sektor och försäljning. På så sätt kommer analytikernas kompetens att bli en tillgång för större delar av företaget och dess kunder.

Fuentes kommer att finnas kvar på kontoret i Singapore, och rapportera direkt till företagets globala VD Richard Ingelton. Det är med andra ord ett steg närmare att faktiskt ha en Chief Analytics Officer som sitter i en företagsledning. Något som mycket få företag ännu har implementerat, trots allt prat om hur viktigt det är att skapa insikter av all tillgänglig data.