Kantar ska leverera radio-valutan i Sverige

Det blir Kantar som fortsätter att mäta radio de nästkommande fyra åren för branschen och valutan.

Kontraktet påbörjas den 1 augusti 2020.

I den nya valutan kommer man även ta med tekniska mätningar för att fånga upp poddar och så kallad “demand audio”. För att göra detta kommer 1.500 panelister får bära omkring en liten personlig mätare som heter RateOnAir Meter. Själva mätaren är framtagen av franska Médiamétrie. Förutom mätaren kommer Kantar att intervjua 30.000 panelister varje år.

Mätningarna kommer att ge valutan minut-per-minut ratings för svensk radio, oavsett om den är live eller time-shift. För lokalradio kommer mätningarna att vara per 5 minuters nivå. Sammanslagningen av detta resulterar i att Sverige är en av de mest avancerade radio-mätningsländer i världen, enligt Kantar.