Kantar Sifo satsar på Media Audit och går samman med TS

Kantar Sifo bygger ut medieerbjudandet med traditionell print och nya digitala tjänster till affärsområdet Media Audit. Samtidigt läggs TS Mediefakta i Kantar Sifo.

“Tillväxten inom Media Audit ligger främst inom det digitala området med tjänster inom Influencer Marketing, validering av viewability och brand safety mätverktyg, Digital Ad trust – kampanjvalidering, Traffic audit – webbtrafikrevision. Vi ser också en utveckling i revision av processer och system i en alltmer fragmenterad och digitaliserad medieaffär. Här har vi stor nytta av Kantar Sifos nätverk och produkter”, säger Lars Björkman, som blir chef för nya affärsområdet.

Kantar Sifo stärker sitt medieerbjudande med traditionell print audit och nya digitala tjänster i ett nytt affärsområde, Media Audit. I samband med detta integreras TS Mediefakta under mars månad i Kantar Sifo. TS VD, Lars Björkman blir chef för det nya oberoende affärsområdet och TS styrelse ersätts av ett advisory board.

“Det här är ett naturligt steg att ta både för TS och Kantar Sifo. TS är starkt förknippat med printmedier och upplagerevision. Vi behåller varumärket TS för printmedier samtidigt som vi inom Media Audit bygger vidare med nya digitala tjänster och samarbetspartners. Alla kunder erbjuds fortsatt de tjänster de har idag och på sikt får de ett starkare digitalt erbjudande. Vi är övertygade om att samgåendet ger en positiv utveckling för våra kunder. Från TS tar vi med en gedigen revisionskompetens och -kultur,” säger Yvonne Pernodd, VD Kantar Sifo.

“Tillväxten inom Media Audit ligger främst inom det digitala området med tjänster inom Influencer Marketing, validering av viewability och brand safety mätverktyg, Digital Ad trust – kampanjvalidering, Traffic audit – webbtrafikrevision. Vi ser också en utveckling i revision av processer och system i en alltmer fragmenterad och digitaliserad medieaffär. Här har vi stor nytta av Kantar Sifos nätverk och produkter,” säger Lars Björkman.

“Analysplattformen Mediafacts kommer att vidareutvecklas inom ramen för Kantar Sifos medieverksamhet. Med gemensam kraft får vi goda möjligheter att utveckla plattformen och integrera mer målgrupps- och mediedata från bland annat ORVESTO,” säger Yvonne Pernodd.