Kantar Sifo gör reklam på Facebook om NPS

Se där, även Kantar Sifo hittade fram till Facebook och dess möjligheter att nå ut till potentiella köpare. Kampanjen man nu ställer sig bakom handlar om NPS. Det är därför kvinnan ser så bekymrad ut på bild. Ja, vi ska förklara vad NPS är.

När man läser annonsen som Kantar Sifo skrivit upptäcker man snabbt att de missat att berätta vad NPS faktiskt står för. Det handlar om kundnöjdhet och ett nyckeltal vars namn är Net Promoter Score.
Här är definitionen enligt Wikipedia:

Net promoter score bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?” Frågan besvaras sedan på en elvagradig skala från 0- 10. De som ger betyget 0-6 betecknas Detractors, de som anger betyget 7-8 kallas Passives och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Promoters. Net promoter score kan anta ett värde mellan -100 och 100. För att få fram värdet på NPS så räknar man andelen svar som angivits på betygen 9-10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 0-6. ((Promoters/SUM(Promoters, Passives, Detractors))-(Detractors/SUM(Promoters, Passives, Detractors))

Spännande att svenska undersökningsföretag även försöker nå ut på Facebook, trots sina komplexa budskap. För visst är det svårt att i en kort text skapa köpsug när det handlar om NPS, KPI eller andra förkortningar.
Här är blogginlägget som annonsen leder till.