Kantar Sifo avslöjar Facebooks "riktiga penetrationstal"

Efter flera diskussioner i media och bland digitala marknadsförare har Kantar Sifo tagit fram siffror som ska vara Facebooks “riktiga penetrationstal” i olika åldersgrupper.
Gott folk! Så här ser det ut i Facebook-Sverige:

Facebook – med 48,6 % av de vuxna svenskarna som dagliga användare fortsätter att dominera. Enligt Kantar Sifo har dock ökningen avstannat och man ser ut att ha nått en mättnadspunkt.
Utmanaren är Instagram som idag når 31 % dagligt användande och en årlig ökningstakt på 9,8 %.
Snapchat  växer sakta men säkert och har klivit ut ur sin primärmålgrupp och har 16 % dagligt användande. Den årliga ökningstakten ligger på 20,3%.
Twitters dagliga användande minskar.Det dagliga användandet ligger på 5,2 % och det innebär faktiskt en nedgång med 2%.