Kantar Media och TNS vinner Dansk TV

Kommittén för att mäta TV i Danmark har valt Kantar Media och TNS som partner för att leverera tittarsiffrorna.

Kontraktet löper under fem år med starta från 2017 med en option på att förlänga arbetet till och med 2024. Vågar inte tänka på hur gammal jag är år 2024 eller vilka apparater som finns på marknaden då.

Från och med 2017 kommer den danska TV-valutan att inkludera rörlig bild från linjärTV, strömmat innehåll samt Time Shift på alla plattformar. Baspanelen kommer att öka med 20 procent till 1200 hushåll. Ytterligare en panel om 1.000 personer kommer att rekryteras för att mätas både i hemmet och utanför hemmet med plattformar som plattor, mobiler och desktop. Som grädden på kakan kommer de även att ha en 25.000 stor censuspanel som kommer att användas för att skapa en finare mätning av kanalerna på webben.

Resultaten kommer att levereras dagligen av Kantar Media som även har som ansvar att slå samman all data.

Bakom beslutet finner vi Danish Broadcasting Corporation (DR), TV 2, MTG, Discovery, Disney, Turner, Viacom & FOX.

Passar på att lägga in lite svensk humor om Danmark: