Kantar Consulting kommer med ett VR-verktyg för fysiska butiker

För bara en månad sedan startades Kantar Consulting, och nu, en månad senare, kommer de första frukterna ur det nya bolaget. Det nya verktyget gör det möjligt för butiksägare att gå igenom sin butik i en VR-miljö. Genom en koppling till butikens försäljningsdata går det dessutom att justera om varuplaceringen för att optimera försäljningen.

Det nya verktyget har fått smeknamnet “Perfect Category”, och använder sig av Kantars databaser för att kombinera såväl butikslayout som försäljningssiffror och demografiska data för olika områden. Kombinationen innebär helt nya möjligheter att strukturera sin butik för att skapa bästa förutsättningar för varje vara.

Redan från start meddelar företaget att de har 150 olika virtuella butiker och över 180.000 olika produkter i sin databas. Dessa kan sedan användas för att “bygga” din butik i en virtuell miljö. Varje hylla får nämligen en beräknad avkastning, och på så sätt kan hyllor flyttas runt i den virtuella butiken för att ge bästa möjliga avkastning.

Med hjälp av data från Kantar RichMix laddas dessutom information om individuella butikers försäljningssiffror, samt data om hur olika produkter och varumärken presterar, bland annat baserat på geografi. På så sätt får varje enskild produkt ett betyg på hur väl det presterar, och butiksägaren kan sedan välja att placera om produkter för att se till att varje produkt och varumärke exponeras optimalt i förhållande till försäljningen.

I verktyget går det även att se vad som händer om en produkt helt tas bort från hyllorna. Det är nämligen inte säkert att kunderna då automatiskt väljer en annan vara, utan det finns en risk att de letar efter den önskade produkten i en annan butik istället. Med hjälp av det går det att se hur man ska placera varor under reaperioder också när de ordinarieprisvarorna istället hamnar i skymundan.

Det hela är ett bra exempel på när digitala verktyg blir ett bra stöd för fysiska butiker. Nu väntar vi bara på att se när fysiska butiker på allvar kopplas ihop med e-butiker och digital marknadsföring för att ge en helhetsbild av aktiviteter och dess effekt på försäljningen.