Känslor avgör om en annons ökar försäljningen

Nyligen undersökte företagen Realeyes och Mars Inc. kopplingen mellan känslor som en annons väckte och ökad försäljning. Resultaten talar sitt tydliga språk.
I studien undersöktes 22.000 människors reaktioner till 149 annonser från 35 olika märken från olika länder. Realeyes lät AI studera personernas ansiktsuttryck genom deras webbkamera och översatte dessa till vilka känslor som uttrycktes.
Denna emotionella data korrelerades sedan mot Mars Incs data som visade hur försäljningen förändrades till följd av annonserna. Häpnadsväckande nog kunde Realeyes AI baserat på ansiktsuttrycken förutspå vilka annonser som skulle vara lyckade respektive misslyckade i 75% av fallen.
Läs även: Känslor som måttstock för lyckade kampanjer
Mihkel Jäätma, VD på Realeyes säger att de ville undersöka om deras känslomätningar kunde skilja mellan framgångsrika och misslyckade kampanjer. Något som uppenbarligen fungerade mycket väl. I förlängningen innebär det här att reklambyråer och annonsörer kan bli bättre på att skapa annonser som har större chans att öka försäljningen. Det handlar helt enkelt om att spendera marknadsföringsbudgeten klokare, och optimera arbetet med att ta fram nya annonser.