Kan Workday utmana jättar som SAP och Oracle?

Workday, som levererar molnbaserade verktyg som förenar finans- och HR-data i realtid med analyser och företagsplanering siktar på att ta över tronen från jättar som SAP och Oracle.

Enligt dem själva är en mindre revolution för företags möjligheter att planera och utvärdera verksamheten löpande.

Workday Planning är enligt dem själva branschens första system som förenar finans- och HR-data i realtid med analyser och företagsplanering. Systemet gör det möjligt för företag att arbeta med budgetar och prognoser i ett enhetligt system som är byggt för att ständigt optimera prestanda och driva tillväxt.

Existerande system för planning och andra punktlösningar brister på flera sätt. De saknar bland annat insikter i realtid och kräver ofta manuella beräkningar i kalkylblad som inte finns inne i de centrala systemen för HR-, finans- eller marknadsfunktionen. Det resulterar ofta i flera versioner av sanningen och gör det svårt att samordna verksamheten och vidta åtgärder i den takt som dagens tempo kräver.

Workday Planning kommer också göra det möjligt för kunder att:

· Enkelt generera budget: Med Workdays budgetgenerator, kommer kunder att kunna kombinera historiska utfall och budgetdata med modelleringsantaganden för att automatiskt generera en budget utan att behöva integrera tredjepartssystem.

· Sömlöst samordna sin planering: Workday Planning gör det möjligt för team för att skapa modeller och scenarier som de kan dela och redigera tillsammans med operativa chefer för att slutföra en budget eller prognos, allt inom Workdays säkra system.

· Bättre hantera budgetcykler: När en plan är färdigställd, kan användarna implementera den, spåra och mäta organisationens prestanda mot budgetutnyttjande, med hjälp av Workdays inbyggda analys- och rapporteringsverktyg. Med denna insikt kan kunderna sedan enkelt justera planer och prognoser i ett och samma system.