Kan virtuell verklighet inom research verkligen fungera?

Royal Shakespeare Company och O2 har båda testat att använda virtuell verklighet (VR) i konsumentundersökningar.

Enligt dem båda så fungerar VR då det finns tillgängligt, det är användbart och respondenterna tycker det är kul att använda.

I ett experiment har man jämfört hur respondenter upplever att vara i en biograf för att se en film jämfört med att de fick besöka biografen virtuellt. För att ta reda på respondenternas känslor genomfördes 1-till-1 intervjuer och under experimentet hade man mätt deras puls, med pulsband.

Enligt Pippa Bailey från Ipsos MORI sa 91 procent av VR-test-gruppen att det fanns tillfällen under experimentet som de faktiskt kände att de var inne i själva handlingen, jämfört med 64 procent av gruppen som besökte biografen.

“It showed the potential virtual reality has for use within research – its uncanny ability to replicate real experiences, and respondents’ tolerance for being in VR, opens up an entirely new world for us as researchers. With VR we can literally get responses from any respondent in any situation,” kommenterar doktor Alastair Goode, som är kognitiv specialist och jobbade med projektet.

Efter experimentet sa 88 procent av respondenterna att de skulle kunna tänka sig att testa VR igen. 75 procent säger att VR-undersökningar är roligare än andra undersökningsformat. 68 procent sa att det var enkelt att använda Google Cardboard, som användes som headset.