Kan videokonferenser vara en lösning på ineffektiva möten? – Infograf

Det sägs att svenskar tycker ett möte har varit bra om det bokades ett nästa möte. Dessvärre finns det flera studier som visar att en stor del av alla möten är ineffektiva, och försämras ytterligare av att deltagarna försöker göra annat samtidigt som mötet pågår. En studie från Wainhouse Research visar att videokonferenser kan vara en lösning på problemet.

Trots att vi lägger mycket tid och energi på att sitta i möten beräknas omkring en tredjedel av alla möten vara ineffektiva. Eftersom deltagarna i mötena också upplever att de är ineffektiva försöker man ofta göra andra saker samtidigt, som att skicka mail eller jobba med annat. Däremot är det bara om kring 2 % av befolkningen som blir mer effektiva av att multitaska. Det innebär att hela 98% faktiskt blir mindre effektiva när de försöker göra flera saker samtidigt.

En läsning är givetvis att ha färre möten, men det är inte nödvändigtvis en bra idé. Däremot har det visat sig att människor är mindre benägna att multitaska om de sitter i en videokonferens. Dessutom minskar restiden, vilket ofta kan vara en stor del av den tid som läggs på möten. En studie från Wainhouse Research visar att många som har tillgång till videokonferenser använder det varje vecka, och hela 94 % av de tillfrågade skulle använda videokonferenser om de hade tillgång till det.

Så funderar du på hur du kan göra era möten mer effektiva, då kanske videokonferenser kan vara en del av lösningen. Läs mer i nedanstående infograf.