Lyckas du hitta bokstaven T i denna optiska illusion?

Optiska illusioner är alltid extra irriterande för man vet att det ska vara lätt men det blir ändå så svårt. John Hopkins Universitet har tagit fram denna optiska illusion där du ska hitta bokstaven T. Lyckas du?

Ny studie avslöjar att konsten att ignorera kan öka vår förmåga att söka, men bara efter att vi först fått öva.

Kan du hitta bokstaven T?

bokstavenT_1

Hittar du inte bokstaven T?

Om du får följande ledtråd att den inte är röd. Lyckas du nu?

Genom att öva på att ignorera kan vi bli snabbare i att hitta saker även när det gäller större mängder data.