Kan ditt företag behöva en agile coach?

I en tid av konstant fo?ra?ndring och digitala innovationer kvarsta?r faktum att kunden a?r ka?llan till framga?ng. Men na?got har fo?ra?ndrats drastiskt i den digitala utvecklingens ko?lvatten – kundens behov och krav har fo?rfinats. Fo?retag, speciellt de som verkar online ma?ste bevaka sin ma?lgrupp extra noggrant fo?r att kunna erbjuda exakt det kunden vill ha. Torsten Wunderlich från företaget Stylight svarar på frågor om att arbeta agilt.

Att sta?ndigt vara uppdaterad pa? det senaste och samtidigt generera inkomst a?r ingen la?tt uppgift och rollen som agile coach (den globala versionen av scrum master) blir alltmer relevant. Men vad a?r egentligen? Och kan det vara na?got som ditt fo?retag beho?ver? Torsten Wunderlich, agile coach pa? Stylight, en internationell na?t-handelsplattform fo?r mode ger oss en inblick i sitt dagliga arbete.

torsten_stylight
Torsten Wunderlch

Vad a?r en agile coach?

En agile coach ansvarar fo?r att arbetsflo?det och arbetsuppgifterna sko?ts smidigt. I en va?rld som fo?ra?ndras snabbt a?r ma?let som agile coach att ha?lla iga?ng fo?retagets projekt och dagliga uppgifter i samma takt som kundens behov fo?ra?ndras och samtidigt ha?lla fo?retagskulturen levande.

Vad a?r skillnaden mellan Skrum masters och agile coaches?

Scrum masters jobbar bara med ett team a?t ga?ngen medan agile coaches jobbar bredare och mer generellt i fo?retaget. En agile coach kan jobba inom varje enskild avdelning eftersom va?r uppgift a?r att hja?lpa teamets medlemmar att utveckla sig sja?lva. Agile coaches jobbar med fo?ra?ndringsutveckling och go?r det mo?jligt fo?r de ansta?llda att utva?rdera hur de kan arbeta ba?ttre. Det a?r inte va?r uppgift att definiera hur problem ska lo?sas utan hja?lpa till att uppma?rksamma de problem som finns sa? att teamet tillsammans kan hitta den ba?sta lo?sningen. Man kan sa?ga att en agile coach a?r en form av ra?dgivare.

A?r agile coaching mer passande fo?r start-ups eller fo?r stora fo?retag?

Ba?de och eftersom det inte beror pa? fo?retagets storlek utan pa? de problem som kan finnas. Att implementera agile a?r helt ra?tt strategi om fo?retaget utvecklar produkter och tja?nster som a?r direkt influerade av kundens fo?ra?ndring.

Kan du beskriva det hur den ba?sta agilen fungerar i praktiken?

Den o?vergripande tanken a?r att go?ra projekt, uppgifter och arbetsflo?den transparenta. Ett verktyg a?r att visualisera uppgifter pa? tavlor da?r de ansta?llda kan ta den av varandras projekt. Medarbetare kan synkronisera sitt eget arbete och hja?lpa andra team om de har kunskap eller erfarenheter inom omra?det. Denna transparens fo?rsta?rks ocksa? genom dagliga mo?ten da?r medarbetare o?ppet presenterar sina pa?ga?ende projekt och genom mo?ten da?r tidigare projekt utva?rderas. Transparens mo?jliggo?r snabba fo?ra?ndringar samt uppmuntrar team work.

Na?r a?r agile coaching framga?ngsrikt?

Inom det agila samha?llet pa?ga?r en livlig diskussion kring hur vi ska precisera va?r framga?ng. Vad som a?r tydligt a?r att vi endast kan ma?tas beroende pa? resultatet av teamet vi coachar, precis som en fotbollstra?nare. Om teamet a?r framga?ngsrikt betyder det att coachen ocksa? a?r det.

Fyra tips för dig som vill jobba agilt:

1. Go?r uppgifter och arbetsflo?den transparenta.
2. Utbilda medarbetarna i dagliga ritualer inom agile.
3. Se det som ett experiment som kan lyckas eller misslyckas.
4. Bo?rja.

Artikeln är skriven av:
sophie_linnusaar

Sophie Linnusaar
Fashion PR-&Communications Manager Sweden and Norway på STYLIGHT, ett e-comm företag inom mode med huvudkontor i München.
Nås även på LinkedIn: https://de.linkedin.com/in/linnusaar