Kan data hjälpa oss motivera millenniegenerationen på arbetsplatsen?

Genom att sammanföra affärssystem (ERP) och humankapitalhantering (HCM) kan företag få ökad insikt de behöver för att verkligen förstå sin personalstyrka och ges möjlighet att utveckla och optimera verksamheten mot sitt humankapital – medarbetarna. Detta gäller inte minst för millennials. Det skriver Susanne Björnhöfde, HR Manager Nordics på Unit4.

Det har alltid varit svårt att överbrygga generationsklyftor på arbetsplatsen, men millenniegenerationen är den kanske största utmaningen vi sett hittills för ett antal verksamheter. Många företagsledare som strävar efter att utveckla sin rörelse kämpar ofta med att förstå varför millennials inte har samma intresse och engagemang för arbetsuppgifter som äldre. Något som i vissa fall kan avfärdas med lathet eller brist på ambition. Det är ett farligt sätt att tänka på eftersom talangfulla ungdomar är en avgörande tillgång. Dessa individer måste lockas, inte avvisas.

Vi driver ett program där vi bjuder in millenniegenerationen att ge röst i strategiska möten och bidra med feedback till både stora och små initiativ som hjälper dem att lära sig nytt, samtidigt som det ger oss nya perspektiv på saker. Vi har lärt oss att faktorer som prestige och höga löner som drev tidigare generationer inte betyder lika mycket för dagens unga arbetare. Flera studier visar att millennials är mindre motiverade av pengar än äldre generationer på arbetsmarknaden. (Faktum är att flera forskare har funnit att de flesta millennials skulle kunna tänka sig att ta en lönesänkning om det innebar en möjlighet att arbeta för en organisation vars värderingar man delar.)

Så hur tänker millennials kring sitt jobb? Kort och gott vill de ha ett meningsfullt arbete som tjänar ett högre syfte och som svarar mot deras värderingar. I praktiska termer innebär detta en arbetsmiljö som ger nya utmaningar och “upplevelser”, där de kan få den typ av omedelbar feedback som de är vana att ta emot online.

Autenticitet är en av de största professionella värderingarna som efterfrågas av dagens unga medarbetare. En undersökning från Deloitte visar att mer än två femtedelar av millennials har börjat eller fördjupat en relation med ett varumärke eftersom de upplever att företaget har en positiv inverkan på samhället eller miljön.

Millennials har en näsa för autencitet – och det påverkar deras val av varumärken och deras bedömning av till exempel en arbetsplats. Det är därför det är viktigt att tillhandahålla verkliga, meningsfulla utbildningsmöjligheter och karriärmöjligheter som enligt en nyligen genomförd Gallup-studie mer än hälften av millenniegenerationen anser vara oerhört viktiga.

Även att titta på atmosfären på arbetsplatsen är ett nytt koncept inom branschen – det är knappast någon överraskning att det inte är förrän nyligen som tekniken börjat komma ikapp. Samtidigt som företag idag analyserar allt från Know Your Customer-initiativ till leverantörskedjor, har den data som kan berätta om arbetstagarnas tillfredsställelse och engagemang traditionellt fastnat i olika system och silos. Genom att sammanföra affärssystem (ERP) och humankapitalhantering (HCM) i samma system kan företag få den insikt de behöver för att förstå sina medarbetare. Genom att slå samman och integrera dessa system kan företag bidra till dagligt digitalt engagemang som unga yrkesverksamma begär, vilket skapar ett mycket mer omedelbart och värdefullt system för interaktion samt feedback.

Att förena människor genom en central kommunikationsplattform har också andra motiverande fördelar, till exempel möjligheten att sätta övervakningsbara mål och KPI:er som skapar en tydlig väg framåt. Det är samtidigt ett effektivt sätt att bygga en företagskultur som återspeglar millennials önskan om kontinuerligt lärande. Erfarna kollegor kan dela sina färdigheter och insikter online, med yngre anställda som matar tillbaka ny information som de har samlat in under sin karriärutveckling.

En helhetsstrategi för kunskapsdelning är en bra gateway till innovativ företagskultur, eftersom integrerad ERP / HCM-teknik också kan användas effektivt för icke-arbetsrelaterade uppgifter, som att dela företagsvärden, lansera nya sociala och CSR-initiativ samt undersöka anställdas tankar om hur verksamheten ska drivas. Faktorer som alla har en konkret inverkan på arbetsplatsens atmosfär.

Bör ett företag ändra sin arbetskultur bara för att tillgodose den senaste generationens krav? Svaret är ja. Både kunder, företag och leverantörer består allt mer av millennials. För att fortsätta vara relevant och för att locka till sig talanger måste företag återspegla värderingarna i en föränderlig värld. I den globala konkurrensen om talang är framgångar avhängiga bästa möjliga förståelse för sin arbetskraft – vad som motiverar dem och får dem att nå sin fulla potential på en attraktiv arbetsplats. Se inte dessa tekniker som ett nödvändigt ont eller en investering som ett företag bara gör för att blidka millennials. Vi behöver denna kunskap även för kommande generationer. Teknik kan och bör användas för att göra oss mänskligare.

Artikeln är skriven av:

Susanne Björnhöfde, HR Manager Nordics, Unit4