Kan 3D vara räddningen för e-handeln

Handeln har idag stora utmaningar. Fysiska butiker lägger ner samtidigt som e-handel brottas med felköp, returer och utländsk priskonkurrens. Nu visar forskning från Handelshögskolan i Stockholm att digitala verktyg för interaktiv visualisering av produkter kan vara nyckeln till att få grepp om problemen.

“Kunden idag vill inte ha någon skillnad mellan fysisk och digital handel. Digital visualisering blir ett viktigt steg i att sudda ut gränserna däremellan,” säger Carl-Philip Ahlbom, forskare på Center for Retailing vid Handelshögskolan.

Under våren har forskare på Handelshögskolan i Stockholm undersökt hur kundens köpupplevelse påverkas med stöd av digital produktvisualisering.

I studiens första fas jämfördes en vanlig produktsida med med en fiktiv sida där kunden kunde interagera med produkten och testa dess funktioner i 3D direkt i e-butiken. Starka effekter syntes på flera aspekter, såsom köpvilja och produktens uppfattade kvalitet.

“Resultatet visar att digitala visualiseringslösningar har potential att bli något riktigt stort som hjälper till att förflytta retailbranschen framåt. Det blir en helt ny konsumentupplevelse både inom e-handeln och fysisk handel,” säger Carl-Philip Ahlbom.

I studien användes ett verktyg för digitala interaktiva produktupplevelser på webben. Kunderna kunde handskas med produkten direkt på e-handelssidan, istället för att bara titta på bilder. De kunde vrida på produkten, öppna den, se hur tillbehören sätts ihop och testa dess olika funktioner. Forskningen visade att det ökar intresset för varan, vilket ger mervärde både för konsumenter och handlare.