Spårningskakor är på väg mot sitt slut

Företaget Flashtalking analyserade 20 annonsörer under fjärde kvartalet 2017 och fann att 64% av deras spårningskakor (tracking cookies) var antingen blockerade eller borttagna av användare.

Spårningskakor har använts av annonsörer under en väldigt lång tid och har hjälpt dem spåra konsumenter när de förflyttar sig från en hemsida till en annan. Skillnaden idag än för bara några år sedan är att personer använder sig mer av sin mobil än de gör av sin dator. Det skapar problematik då det är mycket svårare att spåra någon som använder sig av flera olika appar än det är någon som endast använder hemsidor. Resultatet av detta är att 75% av kakorna blev blockerade eller borttagna på användarnas mobiler.

Personer spenderar 87% av sin totala tid online i appar och tillsammans med att allt fler browsers försöker skydda människors rörelser på nätet blir det svårt för annonsörer att hänga med.

Den nya GDPR regleringen som träder i kraft under majmånad gör det dessutom ännu svårare för företag som vill spåra personer. För att få tillgång till konsumenternas rörelser måste de först få godkännande.

Spårning med kakor verkar gå mot sitt slut, och trots att det finns andra alternativ så kommer reglering av personligdata fortsätta utveckla för att skydda personer. Nya betesmarker kommer att behövas utforskas av dessa företag innan spårning stängs ner helt.