Kablar är riktigt häftiga

Att förstå hur internet fungerar på riktigt är viktigare än du tror. För det är först då du kan se både möjligheterna och begränsningarna.

För de allra flesta ska det hela bara fungera. Du klickar på knappen eller svajpar till höger för att få tjänsten att göra det du vill. Om något går för långsamt, laggar eller inte vill fungera säger vi typ “jaja, den här tjänsten är dålig”. Men alla tjänster som du använder varje dag, i din mobil eller på din desktop, har något gemensamt som jag kan garantera att du inte tänker på – kablar.

Längs havsbotten slingrar sig gigantiska kablar som vi kallar för Internet Backbone.  Det är pågrund av dessa kablar som du kan exempelvis titta på CNN ifrån Sverige.

Desto längre bort datorn som har tjänsten befinner sig desto snabbare måste kabeln vara för att du ska inte tröttna och klicka till någon annan tjänst. Desto rikare mediet är (exempelvis rörlig bild) desto mer data måste kabeln hantera för att du inte ska tycka att den här tjänsten är dålig om den laggar.

Eftersom kraven på vårt internet ökar hela tiden måste också kabeln bli bättre, större, snabbare och effektivare.

Några företag som satsar just nu på att lägga nya kablar på havets botten är Facebook och Google. De båda vet att den strategiska fördelen med att äga kabeln är lika med att äga internet. Google och Facebook är några företag som spenderar miljarder med att förse oss med internet.

Senaste undervattenskabeln som Google tänker dra kommer att gå mellan Portugal och Sydafrika. Den kommer att löpa längs med hela Afrikas västkust. Tänk hur otroligt lång den kabeln blir. När kabeln har lagts ut tänker man skapa förgreningar så att fler afrikanska länder också ska få snabbare internet.

Under och över oss alla löper det kablar, en himla massa kablar som gör allt det vi gör via internet möjligt. Så nästa gång du går in på Facebook, eller gillar en bild på Instagram kan du tänka .. vad häftigt det är med kablar!