Kabel-TV är inte alls poppis bland unga

Många unga väljer bort kabel- och satellit-TV idag, enligt en nyligen publicerad undersökning i USA. En av orsakerna är att man helt enkelt anser det vara för dyrt.

Pew Research Center visar i sin undersökning att 24 procent av de (amerikanska) unga vuxna, alltså de mellan 18 och 29 år, antingen har sagt upp eller har inte någonsin haft kabel-TV.

Läs mer: Online-TV och linjär-TV är nu lika stora

Av dessa uppgav 74 procent att det var för dyrt, och 64 procent kunde lika gärna se det på nätet och i 46 procent av fallen ägde de tillfrågade inte ens en TV-apparat.

Slutsatsen man kan dra från detta är att traditionell betal-TV är på väg ut – och internet är den stora TV-kanalen i framtiden. Det är också talande att ovan nämnda undersökning visar på att ett stort antal unga anser bredbandsuppkoppling vara viktigast…