“Juridiken är en viktig komponent i att bygga värde i bolaget”

Om du och dina vänner funderar på att starta bolag tillsammans ska du läsa den här artikeln då den handlar om en av de viktigaste ingredienserna, nämligen affärsjuridiken. För att få veta mer om vad det är har vi kontaktat Anna Forsebäck som är advokat på Wistrands advokatbyrå och specialiserar sig på digitala bolag.

Vad gör du på jobbet om dagarna?
Ingen dag är den andra lik! Jag jobbar med affärsjuridisk rådgivning, såsom att skriva och förhandla avtal och mina klienter är framförallt tillväxtbolag, ofta med någon form av digital inriktning på sin verksamhet.

I vilken fas under uppstarten av ett företag bör man kontakta exempelvis Wistrand Advokatbyrå?
Juridiken är en viktig komponent i att bygga värde i bolaget och det är optimalt att redan i ett tidigt skede skapa sig en kontroll över vilka legala frågor som är viktiga för affären. Det gäller att hitta en pragmatisk rådgivare som kan hjälpa till att identifiera de här frågorna och jobba med prioriteringar utifrån bolagets budget i olika skeden.

Vad är det ni kan hjälpa till med när man vill starta ett företag?
Utöver själva formalian kring att sätta upp ett aktiebolag handlar det ofta om att ta fram aktieägaravtal och andra strategiskt viktiga avtal som hanterar prioriterade frågor. Bygger man bolaget kring en teknisk plattform, content, en mobil applikation eller liknande är det t.ex. viktigt att ta fram överlåtelse- eller licenshandlingar för upphovsrätt och annan immateriell rätt.

Vad kostar det att få er hjälp?
Det beror på vad det är för ärende men för mig är det viktigt att kostnaderna är förutsebara för klienten och att man löpande har en bra dialog.

Vad är den största fördelen med att ha er hjälp tidigt i uppstartfasen?
På ett psykologiskt plan är det mycket värt att veta att de legala bitarna är under kontroll så att man kan fokusera på att utveckla sin affär. Från ett grundarperspektiv så har man mycket att vinna på att säkerställa dels att det inte finns några legala aspekter som utgör konkreta problem för affären going forward men också att säkerställa att man bygger värde i bolaget, något som är särskilt viktigt om man funderar på att ta in riskkapital.

Har du några andra tips till blivande entreprenörer?
Teamet är oerhört viktigt för möjligheten att lyckas så se till att du har med dig rätt personer på resan och säkerställ att ni har samma mål, ambition och vision. Skaffa kontroll över ägarkretsen och kom överens om hur bolaget ska bedrivas genom ett aktieägaravtal. Se också till att förväntansbilden på vad var och en ska leverera och för vilken ersättning (om någon) är uttalad för att undvika konflikter.