Johan och Kristin går till Digital Strategi Skandinavien

Digital Strategi Skandinavien växer, nu med senior kompetens inom AI och CRM från bland annat spelföretaget MAG Interactive och Apoteket.

Dataanalytikern Johan Guthenberg kommer närmast från mobilspelsföretaget MAG Interactive. Med kompetens inom AI och big data kommer han bland annat att ansvara för att bygga en plattform för avancerad analys och datadrivet beslutsstöd på Digital Strategi.

Jag lockades av Digital Strategis höga energi och stora vilja att förändra och gå in i mer avancerad analys. Jag ser fram emot att vara med om att bygga upp något från grunden och att tillämpa min kompetens i helt nya branscher, säger Johan Guthenberg.

Kristin Molin kommer från retailbranschen och ligger bland annat bakom Apotekets kundklubb. Hon går in som kanalspecialist på Digital Strategi med expertis i att skapa datadriven kundkommunikation för tillväxt i alla delar av kundlivscykeln.

Jag har arbetat med lojalisering i hela mitt yrkesverksamma liv. Digital Strategi har ett modernt tänk och ett arbetssätt som verkligen är användbart för kunderna, och här får jag möjlighet att stötta fler företag med relevant datadriven kommunikation och smarta lösningar för lönsammare kundrelationer, säger Kristin Molin.

­