Joakim Stymne ny generaldirektör för SCB

Regeringen har idag utsett Joakim Stymne till ny generaldirektör för Statistiska centralbyrån, SCB.
Joakim Stymne kommer närmast från tjänsten som generaldirektör för Statens Tjänstepensionsverk. Han har tidigare arbetat som statssekreterare vid Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet och har också en bakgrund som chefsekonom på finansmarknaden. Han har examina i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och Harvard University.


Joakim Stymne tillträder som generaldirektör den 11 december.
– Jag har stor respekt för den kompetens och verksamhet som finns på myndigheten. Jag känner mig verkligt hedrad av att ha fått förtroendet att leda myndigheten och jag ser mycket fram mot att tillsammans med medarbetarna få fortsätta utveckla myndigheten i takt med omvärldsförändringarna och att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i statistiken, säger Joakim Stymne.