Jättarna tar nästan hälften av annonsbudgeten

Marknadsförare spenderar nästan hälften av sin annonsbudget på jättarna Google, Facebook och Amazon, visar en ny undersökning.

Lawless Research och Factual har undersökt vad marknadsförare tycker om jättarna Google, Facebook och Amazons krafttag på marknaden. Undersökningen visar att respondenterna (700) i genomsnitt spenderar 43 procent av sin annonsbudget på dessa plattformar – och 63 procent uppger att de vill ha andra alternativ.

I USA är Amazon den tredje största annonsplattformen och många marknadsförare planerar att spendera ännu mer på e-handelsjätten. Den största delen av kakan får dock fortfarande Google och Facebook.

Söker andra alternativ

Majoriteten av de svarande (ungefär 65 procent) uppger att de söker andra alternativ för sina annonsinvesteringar. När de blev tillfrågade vilka alternativ de funderar på, svarade de YouTube (ägs av Google), Instagram (ägs av Facebook) och Twitch (ägs av Amazon).

Rapporten visar även att nästan två tredjedelar (66 procent) av alla marknadsförare är oroade att jättarna begränsar deras annonseringsmöjligheter.

Läs mer här.