“Jag kan sluta när jag vill” – så använder vi sociala medier

En undersökning från Pew Research visar att 68 % av amerikaner över 18 år finns på Facebook, och mer än hälften av dem går in på nätverket flera gånger om dagen. Dock är användandet av YouTube ännu högre, hela 73 % använder sig av videoplattformen. Trots det menar de flesta att de lätt skulle kunna sluta använda sociala medier, men frågan är hur sant det faktiskt är.

För två år sedan gjorde Pew Research en liknande studie, och precis som då ringde de runt till över 2000 amerikaner över 18 år och frågade om hur de använde sociala medier. Sist fanns varken YouTube, WhatsApp eller Snapchat med i undersökningen, men det gjorde Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn och Twitter.

Resultatet visar, föga förvånande, att Facebook är den populäraste sociala plattformen. Fler använde sig visserligen av YouTube, men samtidigt påpekas att inte riktigt kan klassas som en vanlig social mediaplattform. Det är även anledningen till att YouTube tidigare inte varit med i undersökningen. Av de som har ett Facebook-konto uppger 74 % att de går in på plattformen minst en gång per dag, och 51 % att de går in flera gånger varje dag för att se vad som hänt.

Bland de övriga plattformarna är användningen mycket jämnt fördelad med Instagram populärast där 35 % uppger att de finns på plattformen. Minst populär är WhatsApp som 22 % uppger att de använder sig av. Typanvändaren finns dessutom på tre av de åtta undersökta plattformarna, en siffra som inte ändrats nämnvärt sedan den senaste undersökningen.Däremot är skillnaden stor när man bryter ner användandet på åldersgrupp.

Bland de som är 18-24 har 80 % Facebook, 78 % Snapchat och 71 % Instagram. Går man sedan till nästa åldersgrupp har både Snapchat och Instagram fallit dramatiskt till 54 % vardera. Letar vi oss sedan vidare uppåt i åldrarna ser vi att bland de som är över 65 år har fortfarande över 40 % Facebook, medan endast 10 % har Instagram och ynka 3 % finns på Snapchat.

Mest intressant är dock att en majoritet är övertygade om att det inte skulle vara svårt att sluta med sociala medier. Mest självmedvetna är de mellan 18-24 år, där 49 % menar att det inte skulle vara svårt att sluta. Mer än hälften är därmed mer eller mindre medvetna om sitt beroende av sociala medier. Men bland de som är 25-29 år uppger 60 % att de lätt skulle kunna ge upp sociala medier.

Mot bakgrund av att en majoritet skulle klassas som tunga användare av sociala medier är det relevant att fråga sig hur lätt det faktiskt skulle vara att sluta. De möjligheter som öppnats genom skapandet av sociala medier är helt enkelt något som många skulle sakna. Att kunna dela med sig av spännande artiklar, bjuda in till evenemang eller bara hålla kontakten med såväl vänner som affärsrelationer skulle bli mycket svårare om vi plötsligt fann oss stå utan dessa verktyg.

Men vem vet, det kanske ligger något i att ta en “social detox” och stänga ner sina konton på sociala medier, i alla fall ett tag. Många som testat har upplevt både positiva och negativa effekter, men det genomgående resultatet verkar vara att de får ett nytt perspektiv på vad de gör med sin tid.

Du kan läsa hela undersökningen här.