“Jag brinner för att sprida insikter och har jobbat med det i tjugo år”

I en exklusiv intervju pratar vi med Birgitta Edberg – en riktig veteran inom digitala medier. Hon är idag VD på Dataföreningen och har även skrivit en hel bok om sina erfarenheter. I ett inspirerande samtal pratar vi om dagens digitala utmaningar och om branschens framtid. Birgitta lever som hon lär – i den här intervjun får du helt nya perspektiv som vänder upp och ner på gamla tankemodeller.

Berätta lite om dig och din bakgrund?

Jag är omvärldsbevakare och började arbeta digitalt 1995. Då gjorde jag reportage om hur digitaliseringen skulle påverka individer och verksamheter. Internet gav nya möjligheter att jobba mobilt och glokalt (globalt/lokalt samtidigt), det ledde till lösare anställningsformer, anpassning av lagar och syn på vad som är arbete – kunskapsarbetare tänker ju hela tiden. Jag brinner för att sprida insikter och har jobbat med det i tjugo år på olika sätt; som journalist, digital verksamhetsutvecklare, föreläsare och författare, projektledare, marknadschef och vd.

Vad jobbar du med idag?

Sedan 2013 driver jag förändring som vd för DF Stockholm, en ideell oberoende organisation, för att öka förståelsen för digitala möjligheter att skapa värden för individ, verksamhet och samhäll – i gränslandet teknik, människa och affär. Jag lyfter fram tankeledare inom aktuella områden och utvecklar 37 nätverk för erfarenhetsutbyte. Den 13 september startar nätverket Digital CMO – för marknadsförare som vill lära mer om datadriven marknadsföring.

Du har också skrivit en bok. Kan du berätta mer om den?

Allt kopplas upp, och vår förmåga att lösa problem och behov exakt när det behövs stärks – tack vare individens digitala ekosystem. Det ger enorma möjligheter, som jag fascineras av och vill fortsätta sprida kunskap om. Samtidigt innebär paradigmskiftet stora utmaningar att transformera idéer, organisation, fokus och mått. Det handlar min bok Social Affärsutveckling i Nätverksekonomin #SocialaMedier #NyMarknadsLogik. Det är svårt att utveckla värden om du utgår ifrån 1900-talets linjära tankemodeller. Boken visar 2000-talets marknad- och affärsmodeller.

Jag arbetade som marknadschef när Facebook kom 2007 och insåg snart att banners inte var det effektivaste sättet att påverka människor som delade upplevelser med varandra. Det ledde till att jag ersatte kampanjbanners med bloggande ambassadörer. När det var dags att visa kampanjresultat för ledningsgruppen så berättade jag om min ambassadörsmarknadsföring. Dessutom kom jag med feedback från bloggarna på sådant som kunde förbättras i verksamheten. Men de förstod inte att delade upplevelser var den nya marknadsföringen.

År 2010 genomförde jag en forskningsstudie på företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet om affärsvärdet med sociala medier. Studien visar att för att lyckas behöver du transformera 1900-talets affärs- och marknadsföringsmodeller, som fortfarande styr fokus och mått i många företag. Boken visar hur du skapar konkurrensfördelar idag på användarens villkor, om hur värdenätverk ersätter värdekedjor och 4P-modellen ersätts av mått på delade kundupplevelser på åtta konkurrensutsatta arenor.

Vilka tre saker ser du att företag borde ta tag i, vad det gäller det digitala?

För att skapa värden i dagens nätverksekonomi behöver ledningen förstå hur affärslandskapet förändrats och den nya marknadslogiken. Fast i värdekedjan-modellen? Lär om, lär nytt och mät det som gör skillnad. Att bara vara på Facebook räcker inte för den framtida affären.

Interagera med uppkopplade konsumenter för att upptäcka vad som värderas och vad de är beredda att betala för, affären. Individen har fått en global röst och en egen trofast publik. Belöna dina ambassadörer – de är egna varumärken. I bästa fall får du en biroll!

Använd användarfeedback för utveckling av tjänster och affär. Tänk bortom värdekedjan för att upptäcka tillfälliga affärsmöjligheter. Utveckla värdenätverk och co-creation-strategier.