"Jag är oroad över konsekvenserna av att komma närmare politiken"

Sveriges Radio lyfter fram behovet att säkerställa politiskt oberoende i sitt remissvar till public service-kommittén idag. Många åtgärder föreslås men public service måste grundlagsskyddas innan eventuella finansieringsförändringar genomförs.
I public service utredningens slutbetänkande föreslås att dagens finansieringsmodell ersätts av en specialdestinerad skatt. Sveriges Radio förespråkar istället en moderniserad teknikneutral avgift för att långsiktigt säkra finansieringen och behålla oberoendet från politisk påverkan av innehållet.
– Sveriges Radio kommer självklart att ha samma höga ambitionsnivå att ge publiken ett oberoende och kvalitativt innehåll oavsett vilken finansieringsmodell politikerna i riksdagen till slut väljer, men jag är oroad över konsekvenserna av att komma närmare politiken, skriver Sveriges Radios vd Cilla Benkö i en kommentar idag på Sveriges Radio- bloggen.
Det finns flera åtgärder i public service-kommitténs förslag som syftar till att säkra oberoendet för public service. Det gäller bland annat längre tillståndsperioder – från sex till åtta år, att de årliga anslagsvillkoren tas bort och att aktiva politiker inte ska få sitta i Förvaltningsstiftelsens styrelse. Alla dessa åtgärder kan införas även med en avgiftsmodell.
Det är bra att en majoritet i kommittén står också bakom uppmaningen till regeringen att utreda ett grundlagsskydd som ska säkra oberoendet för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Det problematiska är att kommittén samtidigt föreslår att ett nytt finansieringssystem ska införas innan ett grundlagsskydd som säkrar oberoendet på ett tillfredsställande sätt är på plats.
– Jag anser att saker måste göras i rätt ordning. Det kan gå snabbt att montera ned det förtroende som det tagit decennier av arbete att bygga upp. De enda som skulle tjäna på en sådan utveckling är krafter som i grunden identifierar medier som verktyg för att nå ut med den egna berättelsen. Med ett robust grundlagsskydd på plats minskar riskerna vid en eventuell förändring till skattefinansiering, skriver Cilla Benkö.
Hela kommentaren från Cilla Benkö på Sveriges Radio bloggen.
Fotograf: Mattias Ahlm/Sveriges Radio