Itello och Metaforce skakar hand

Itello och Metaforce har inlett ett strategiskt samarbete för att erbjuda kortare time to market för kundhandlingar.

Itello erbjuder ett komplett, anpassningsbart affärssystem inom liv och pension och Metaforce levererar lösningar för automatisering och digitalisering av kunddialogen. Syftet med samarbetet är att ge kunderna större möjligheter att skapa personlig anpassade och relevanta meddelanden och dokument via både digitala och postala kanaler.

“Båda bolagen har en marknadsledande teknologi och ett gediget branschkunnande. Genom att erbjuda en smidig standardiserad integration av våra programvaror och jobba nära varandra kan vi erbjuda pensionsbranschens aktörer kortare time to market för alla typer av kundhandlingar på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Henrik Allert, ansvarig för digitala lösningar hos Itello.