IRM presenterar de första siffrorna för native annonsering

IRM:s senaste rapport ”Svensk Reklammarknad 2015” ger en översikt över reklamåret 2015. Under 2015 uppgick totala reklaminvesteringar i Sverige till drygt 68, 3 miljarder kronor vilket innebär en ökning på 1, 9 procent gentemot 2014. Nytt för i år är att IRM introducerar en årlig mätning av native annonsering i Sverige.

I det här fallet definierar IRM native annonsering som köpt reklamplats inom displayannonsering som är utformad för att efterlikna sajtens eget utseende, funktion och/eller innehåll. Native annonsering inom sociala nätverk ingår ej. IRM uppger att native annonsering i Sverige omsätter 100 miljoner kronor under 2015, och detta är alltså den första siffra som offentliggörs avseende detta område.

Sedan förra året så innehåller IRM:s årsrapport en skattning för sociala nätverk. Annonsering i sociala nätverk beräknas omsätta 800 miljoner kronor i Sverige under 2015.