Ipsos visar omsättning på över 2 miljarder Euro för 2019

Undersökningsföretaget Ipsos visar rekordstarka siffror för 2019, men varnar för att årets omsättning kan komma att bli lägre till följd av Coronaviruset.

Årsredovisningen för Ipsos visar på en omsättningsökning med 14,5% mot föregående år. Inte sedan 2011 har Ipsos visat såhär starka siffror, och man växer i såväl Asien (7 %), som USA (4 %) och EMEA (2 %). Bara under Q4 hade företaget en omsättning på över 600 miljoner Euro, vilket är en ökning på 12,1 % mot föregående års Q4.

Ipsos själva hänvisar de starka siffrorna till deras ”Total Understanding”-projekt som startade i juli 2018. Projektet har gjort företaget bättre på att möta behoven hos ett stort antal aktörer, såväl privata som offentliga.

Även de fyra globala divisioner som Ipsos köpte från GfK i slutet av 2018 börjar nu närma sig den genomsnittliga lönsamheten för övriga delar av Ipsos Group. Under 2019 visade de fyra enheterna en omsättning på 175 miljoner Euro, och förväntas passera 200 miljoner Euro under 2020.

Ipsos utfärdar dock en varning för att Coronaviruset kan komma att ha en negativ effekt på årets verksamhet. ”Det är inte möjligt att i det här läget göra några tillförlitliga prognoser, eftersom händelseutvecklingen är osäker. Detta gäller för marknaden, Ipsos kunder samt Ipsos själva.” säger ett uttalande i den finansiella rapporten.

Den kinesiska marknaden utgör 7,5 % av Ipsos totala omsättning, och företaget menar att Coronaviriset kan ha en negativ ekonomisk påverkan i Kina under årets första sex månader. Trots det räknar Ipsos fortfarande med att nå en organisk tillväxt på 2-4% och förbättra sina operativa marginaler till över 10%.