Ipsos ökar i organisk tillväxt men omsättningen förblir oförändrad

I årsrapporten från Ipsos framgår att den organiska tillväxten för företaget landar på 2,4 %. Däremot förblir omsättningen mer eller mindre densamma som för 2016.

Orsaken är att dollarn och pundet tappat värde gentemot euron vilket äter upp hela omsättningsökningen.

Den största ökningen kommer från Asien, där länder som Kina, Indien och Indonesien står för de största ökningarna. I EMEA är de starkast länderna England, Ryssland och Turkiet som driver fram den organiska tillväxten på 3,5 % i regionen. Ipsos meddelar även att vissa länder, av olika skäl, bidrar mycket lite eller inte alls till tillväxten för bolaget och bland dessa finns såväl Frankrike som de Skandinaviska länderna med. Någon nedbrytning på respektive land finns dock ej att tillgå i rapporten.

Det som drar ner tillväxten är dock den amerikanska marknaden, där omsättningen landade på -3,5 % och tillväxten på -0,5 %. Dock visade de sista två kvartalen på bra tillväxt, så bolaget hoppas på en stark återkomst under 2018. Framför allt hoppas de mycket på sitt program ”New Wave” med 17 nya tjänster som ska kunna konkurrera med såväl små, innovativa undersökningsföretag som managementbolag som från olika håll börjat konkurrera med Ipsos om undersökningsuppdragen.

Den uppdragstyp som växer mest för Ipsos är opinions- och sociala undersökningar med en omsättningsökning på 6,7%. Detta är dock Ipsos minsta affärsområde som växer från en nivå på 177,2 miljoner till 189,1 miljoner euro. Däremot har såväl marknadsundersökningar som media- och annonsundersökningar backat under 2017 med -1,7 % respektive -0,6 %, vilket innebär en minskad omsättning med 19 miljoner euro. Lyckligtvis har även kund- och medarbetarundersökningarna ökat, vilket ger en slutnota på -0,1 % i omsättning, motsvarande ca -2,2 miljoner euro.

Inför 2018 ser Ipsos ett ökande behov av relevant data för att företag ska kunna fatta genomtänkta beslut. Som varandes ett stort undersökningsföretag med lång historik av att leverera affärsinsikter vill Ipsos fortsätta vara med och kämpa om att leverera högkvalitativ data till företag. Du hittar hela årsrapporten här.