Ipsos köper in sig i Big Sofa

Analysföretaget Ipsos köper nu in sig i videoanalysföretaget Big Sofa. Genom investeringen på ca 3 miljoner pund (34 miljoner kronor) vill Ipsos kunna snabba på utvecklingen av videoanalys som kan koppla konsumenters beteende med kontexten de befinner sig i.

Ipsos och Big Sofa har arbetat tillsammans under två års tid och formaliserade även sitt samarbete genom ett serviceavtal i april förra året. Nu fördjupas samarbetet ytterligare när Ipsos köper drygt 16 miljoner av Big Sofas 3-pence aktier till ett pris av 18,5 pence styck. Köpet ger Ipsos 20 % av de ökade ordinarie aktierna i Big Sofa. Samtidigt går Ipsos vice VD Laurence Stoclet in som icke-operativ chef i Big Sofas ledningsgrupp.

Investeringen syftar till att utöka Big Sofas sälj- och marknadsföringsfunktioner, vilket de hoppas kommer kunna driva på utvecklingen av teknologier för att analysera videoinnehåll. Big Sofa startade 2009 och tillhandahåller en plattform där företag kan ladda upp videoklipp. Dessa kan sedan analyseras och kopplas ihop med tidigare insamlad videodata för att bättre förstå hur kunder beter sig i olika miljöer. Videoklippen kan vara såväl publika videoklipp som egna studier där konsumenter följs i exempelvis en butiksmiljö. Analyserna kan sedan användas för exempelvis produktplacering eller produktutveckling.

Enligt Didier Truchot, Ipsos VD och styrelseordförande, ser de en potential för att transformera undersökningsbranschen genom att utveckla möjligheterna med analys av video. Han hoppas även att investeringen i den här typen av teknologi kommer kunna påverka andra branscher där ”kodning, upptäckande, lärande och mening på liknande sätt transformeras genom användandet av visuell data”.