Ipsos använder Google Consumer Survey för att lansera nytt

Ipsos använder Googles undersökningsverktyg Google Consumer Surveys som plattform för sin senaste produkt. Det är framförallt geolokaliseringen som Ipsos hämtar från Google.

Produkten kommer först att lanseras i USA och använder Google Opinion Rewards, som är en del av Surveys app, och har mer än en miljon aktiva respondenter. Ipsos produkt kommer att använda den geolokaliseringsdata som Google samlar in från sina respondenter för att mäta kundnöjdhet hos detaljhandlare, restauranger och hotellkedjor.

“We really wanted to do something different that leveraged the unique capabilities afforded by the Google Consumer Surveys platform. Our first offer will use the location-based data of opted-in respondents which will allow our clients to interview those who have visited specific locations in the last 24 hours.” sa CEO Didier Truchot om Ipsos lansering.

Google kommenterade “We are excited to be working with Ipsos on this new initiative. We’re interested to see how the combination of our Google Consumer Surveys platform with Ipsos’ research expertise will drive new and differentiating insights to our users.”