IoT-sensorer fångar upp mobiltelefoner i rörelse

Need Insights ska för Stockholms Stad utföra mätningar av folkrörelser i Globen/Tele2- och Slakthusområdet med hjälp av IoT-sensorer.

Till mätningen används IoT-sensorer från Need Insights, som fångar upp radiosignaler från mobiltelefoner i området. Tillsammans med IBM och KTH analyseras all data för att få en förståelse för vilka utmaningar som finns i området och hur trafikflöden kan förbättras.

“Vi ser detta som ett jättespännande projekt som går väl i linje med vår vision – utveckla smarta IoT- och analyslösningar för framtidens smarta städer och handelsplatser, säger VD och grundare för Need Insights,” Jason McMillion.

“Projektet fortgår enligt plan och vi har nu lite mer än hälften av alla sensorer monterade inom området. Under hösten 2018 hoppas vi genom samarbetet med IBM och KTH kunna presentera en mer avancerad analysmodell och nya visualiseringar för att få insikter om folkrörelser inom ett stadsområde. Detta ska sedan visas upp och kommuniceras ut till andra europeiska städer men även globalt,” meddelar Mika Hakosalo, Stockholms Stad, implementationsansvarig för GrowSmarter Site Stockholm