Investeringarna i marketing analytics förväntas fyrdubblas till 2021

Investeringarna i marketing analytics förväntas fyrdubblas under de kommande 3 åren.

Generellt förväntas analysarbetet få allt större inflytande på marknadsföringen och 2021 förväntas 17,3 procent av marknadsbudgeten gå till investeringar på analyssidan.

Det är Duke University tillsammans Deloitte och American Marketing Association som har genomfört studien där de fråga 2800 amerikanska marknadschefer.

Under de senaste 6 åren som studien genomförts har andelen av marknadsbudgeten som lagts på analys pendlat mellan 5 och 7 procent men förväntningarna är alltså att den kraftigt kommer att ökas under den närmsta perioden. För närvarande ligger andelen på 5,8 procent och en ökning till 17,3 procent skulle innebära nära 200 procents tillväxt. Studien visar inte heller någon skillnad mellan storlek på företaget eller vilken bransch man tillhör.

Studien visar vidare att under de senaste 5 åren har marketing analytics används mer och mer i beslutsfattandet. De undersökta företagen uppger att 4 av 10 beslut är numera underbyggda av marketing analytics och hälften av företagen använder sig av kvantitativa metoder för att påvisa marknadsföringens effekt på försäljning.

Artikeln är skriven av:


Tobias Hedström
USA-korrespondent
tobias@smartplanner.se