Investeringar i digital marknadsföring ökar, medan traditionella kanaler minskar

En undersökning från IAB Europe tillsammans med IHS Markit visar att investeringarna i digital marknadsföring ökat från 20,2 miljarder EUR till 22,2 miljarder EUR det senaste året. Stört ökning stod mobilannonsering för, som ökade till hela 7 miljarder EUR under året.
Undersökningen är gjord i Europa, och delar dessutom upp området i östra, centrala och västra Europa. Det visar sig att Central- och Östeuropa huvudsakligen ökar i displayannonsering i digitala kanaler, en ökning med 16% jämfört med Västeuropas 12,6%. Totalt sett ökar displayannonsering mer än betald sökannonsering, även om skillnaden mellan de två är liten (13,2 % mot 12,8%). Fortfarande är dock betald sökannonsering störst, och stod under första halvan av 2017 för totalt 48% av displayannonseringen.
Annonser i mobilen och onlinevideo är dock de områden som växer mest. Mobilannonsering ökade med hela 41,4 % till 7 miljarder EUR (69,3 miljarder SEK). Onlinevideo ökade också mer enorm hastighet, hela 3,2 gånger mer än vanliga displayannonser, till 1,7 miljarder EUR (16,8 miljarder SEK). Dessa två områden driver med andra ord utvecklingen inom digital marknadsföring, och enligt Daniel Knapp på IHS Markit tas pengarna huvudsakligen från andra typer av media.
Läs även: Marknadsföringsbudgeterna minskar och investeringarna i Martech likaså
Digital marknadsföring har en stabil tillväxt i Europa, och har de senaste åren legat mellan 11,5-13,2 % årligen. Det tyder på att trots politisk oro och naturkatastrofer som påverkat marknadsföringsbudgeterna i stort, så växer fortfarande behovet av digital marknadsföring. Dock är det inte sannolikt att all marknadsföring kommer att vara digital om några år, utan vi kommer att se en kombination. Frågan är dock vad som är en optimal mix för företag. Det skiljer sig säkerligen från marknads till marknad, men många företag kämpar just nu med att hitta rätt balans mellan sina olika marknadsföringskanaler. Ett tydligt exempel är Proctor & Gamble som under året dragit ner på sin digitala marknadsföring till förmån för traditionella kanaler, eftersom de lagt allt för mycket fokus på de digitala kanalerna.
Att det fortfarande finns ett stort utrymme i digitala kanaler råder det dock ingen tvekan om, dessutom tillkommer hela tiden nya sätt att marknadsföra sitt företag på olika plattformar. Så det lär inte vara ett arbete som företagen någonsin blir färdiga med, men digital marknadsföring har trots allt inneburit en så stor förändring i hur företag kommunicerar att det inte är förvånande att det är svårt att finna balansen i detta nya landskap.