Intervju: Niklas Angmyr pratar om digitalt arbetsklimat

Begreppet digitalt arbetsklimat kanske inte alla har hört talas om. Vad innebär det för arbetsplatsen och företaget och hur kan man påverka detta? Niklas, som arbetar på företaget Palorial, klargör begreppet för oss och berättar om dagens digitala utmaningar och kommande framöver.

Du arbetar med digitalt arbetsklimat. Det är första gången jag hör talas om begreppet, kan du berätta mer om vad det innebär?

Digitalt arbetsklimat är verksamhetens, medarbetarnas och ledningens upplevelse av hur väl den digitaliserade arbetsplatsen och företaget fungerar med avseende på effektivitet, engagemang och välbefinnande. En modern digital arbetsplats idag innebär enorma informationsflöden, gränslöst arbete och ständig samverkan många till många. Detta skapar stor belastning vad gäller uppmärksamhet på individer såväl som hela företaget. Organisationen måste arbeta med strategier och insatser för att skapa en effektiv, engagerad och hållbar arbetssituation. Om medarbetare och management upplever bra digitalt ledarskap, väl fungerande governance och teamwork så finns ett gott digitalt arbetsklimat. Motsatsen är digital stress.

Att analysera företagets digitala arbetsklimat är en bra utgångspunkt för att börja optimera den digitala arbetsplatsen och den digitala verksamheten.

Idag är det många företag som är långt fram i det digitala gällande kommunikation och dialog utåt, men är din uppfattning att de glömmer bort det interna arbetet?

Ja det tycker jag. Det är ofta enklare att motivera satsningar som handlar direkt om kundrelationen men satsningar på det interna arbetet kommer i andra hand, det är helt enkelt inte lika enkelt att räkna hem. Förenklat kan man säga att företagen i värsta fall satsar på att visa upp Ferraribilar men som har Fiatmotorer på insidan. Om så är det inte balans mellan löftet i kundrelationen och verksamhetens inre förmåga att leverera enligt detta löfte.

Men om ett företag vågar satsa på ett internt arbete till exempel för att skapa ett gott digitalt arbetsklimat kan man vara säker på att detta kommer både synas i reda siffror och upplevas av medarbetare och chefer.

Finns några andra digitala utmaningar företag har idag tror du? Om ja, hur kan de komma tillrätta med dessa?

Den utmaning jag främst tänker på är den nödvändiga digitala transformationen och att företagen måste kämpa för att vara på rätt sida av detta paradigmskifte.

Företag som startats 2003 eller tidigare har med automatik en industriell affärslogik och därför generellt en större utmaning att ta sig an det ”digitala”. De är ett digitalt invandringsföretag. Deras utmaning består i att ifrågasätta sin egen verksamhet och hitta sociala digitala affärsmodeller. Men det är en tuff utmaning i och med att de ofta jobbar med linjär kommunikation (läs e-post) och jobbar i många tunga klient-server verksamhetssystem. Dessa verksamheter har utmaningar vad gäller digitalt arbetsklimat och dessutom digital arbetsmiljö.

2015 är snart slut och 2016 närmar sig. Var tror du att svenskarna är digitalt om 10 år?

Jag tror att vi allt högre grad har lämnat tangentbordet. Vi talar till gränssnittet och det sker direktöversättning mellan olika språk. Vi kommer i högre grad använda virtual reality både privat och i arbetet. Andelen med inopererade chip kommer att öka. Jag tror också att den fåniga uppdelningen mellan analogt och digitalt har upphört. Allting har flutit ihop.

Jag tror att det finns en större mognad och balans både hos individer och företag att balansera all uppmärksamhet som det digitala samhället innebär mot ”icke-uppmärksamhet”. Om tio år är det inget problem att inte vara uppmärksam. Så länge man vet vad man vill så kan man hitta det man behöver veta även i efterhand. Och det kommer att bli allt viktigare att veta vad man vill och selektera informationsflödet utifrån detta. För att veta vad man vill behöver man stänga ute flödet och vända tankarna inåt.

Ditt absolut bästa digitala tips?

Nr 1. Att hantera det digitala livet, både i arbete och privat, handlar om att gasa och bromsa samtidigt. Testa gärna nya verktyg och kommunikationskanaler. Men ha hela tiden med en sund eftertanke. Utvärdera efter principen ”Ger detta mer fördelar än nackdelar relativt det jag vill åstadkomma och leva upp till?” Detta måste man tillämpa i arbete såväl som privat.

Nr 2. Inget digitalt i sovrummet.