Intervju med YuMe om att ha två nya mått för digital videoreklam

Tidigare idag skrev vi om “YuMe och IPG Lab vill ha två nya mått för digital videoreklam”. Vi ville förstå bakgrunden till initiativet och hur de ser att kunna införa detta i branschen. Vi frågade även om framtiden för videoreklam i Sverige, vilket det alltid är intressant att sia om. Jonas Olsen (bilden) som är nordiskt ansvarig på YuMe svarade på våra frågor som du kan läsa om i denna artikel.

Läs också: YuMe och IPG Lab vill ha två nya mått för digital videoreklam

Varför har ni tagit tag i detta nu?

Räckvidd och frekvens är de enda mått som funnits tillhands för mediebyråer och annonsörer när det gäller rörlig bild. I takt med att rörlig bild flyttar ut från TV till andra plattformar som datorer, plattor, smartphones och så kallad connected TV/smart TV desto mer ökar behovet av mått som är anpassade till en fragmenterad mediemarknad. Vi ville undersöka hur uppmärksamheten och mottagligheten för reklam skiljer sig beroende på vilken terminal mottagaren använder sig av och var de befinner sig. Det visade sig ha mycket stor betydelse och vi insåg att det här är något som branschen verkligen behöver.

Hur ser ni att måtten kan införas i branschen?

Vi använder redan måtten när vi rådgör våra kunder och vi hoppas att uppmärksamhet blir ett erkänt mått i branschen. Det pågår omfattande diskussioner kring mät- och analysmetoder i Sverige och internationellt, något vi ser mycket positivt på. Det är viktigt att mediebyråer och annonsörer har tillgång till moderna verktyg som kan mäta effektiviteten av deras investeringar.

Hur ser framtiden ut för videoreklam i Sverige?

Mycket ljus! Det finns ett mycket stort intresse för digital videoannonsering från annonsörer i och med att det vanliga så kallade linjära TV-tittandet minskar. Samtidigt ökar tittandet på video på andra plattformar enormt och varumärkesannonsörer har insett att de kan nå sin målgrupp mycket bättre och på helt nya sätt med interaktiva format digitalt. Allt fler svenska mediehus satsar dessutom på video på sina sajter och ser över sin strategi över hur de ska kunna generera intäkter. Vi är klart inne i en positiv spiral och 2015 kommer att bli året då det tar fart ordentligt.