Intervju med Pamela Davidsson om rapporten Svenskarna och Internet

Svenskarna och internet 2017” produceras av Internetstiftelsen i Sverige (IIS). Bakom allt arbete finner vi bland andra Pamela Davidsson som svarat på våra frågor om den årliga rapporten, arbetet och framtiden.

Varför publicerar ni rapporten Svenskarna och internet?

Genom undersökningen vill Internetstiftelsen, IIS, bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet och digitala tjänster utvecklas. Detta för att ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.

Vilka är det som har mest nytta av rapporten?

Alla som är intresserade av att följa hur internetanvändningen utvecklas i Sverige. Det kan ju vara både de som dagligdags jobbar med internetfrågor och digitalisering såväl som den som vill djupdyka i en siffra. Den brukar vara extra efterlängtad bland de som jobbar med kommunikation och media.

Kan man göra körningar med datan och jämföra svar mellan olika år?

Det går att göra körningar på rådata. Somliga frågor ställs på liknande vis flera år i rad och går att jämföra, medan andra ändras från år till år.

Kommer ni att fortsätta producera Svenskarna och internet?

Ja, vi kommer fortsätta producera Svenskarna och internet. Vi ser varje år över hur vi ska genomföra undersökningen, vilken omfattning den ska ha och hur slutresultatet sedan ska publiceras. För några år sedan tryckte vi upp och delade vi ut rapporten i pappersformat till alla deltagare på vår konferens Internetdagarna. Numera satsar vi mest på den webbaserade versionen svenskarnaochinternet.se.

Vi kikar även på möjligheten att införa undersökningar baserat på tekniska mätningar som mäter den faktiska användningen.
Tack Pamela för att du tog dig tid att svara på våra frågor och för att ni varje år publicerar den mycket uppskattade rapporten Svenskarna och internet. Ser även fram emot att höra om dig i kommande Excel-SM och vi hoppas på ännu en finalplacering.

Läs också: Svenskarna och Internet 2017 – Här är hela rapporten