Intervju med Lars Lindberg på Netigate

Netigate är ett av Europas största företag inom online research och feedback management. De tillhandahåller lösningar och tjänster för undersökningar via webben och mobilen. Företaget startades redan år 2005 och har sedan dess expanderat av egen kraft. Idag jobbar cirka 70 personer på Netigate och en av dem är Lars Lindberg som vi träffade under en fika.

Vad är din roll på Netigate och hur kom det sig att du hamnade i den?

Jag är marknadschef med övergripande ansvar för marknadsföring och kommunikation på alla våra marknader. Jag blev tillfrågad för tre år sedan med målsättningen att bygga upp en marknadsorganisation i syfte att öka kännedomen om Netigates erbjudande och produkter samt driva försäljningen. Idag är vi en central marknadsfunktion som servar alla våra kontor i Europa.

Vad erbjuder Netigate och till vem?

Netigate erbjuder företag och organisationer en teknisk plattform för att hantera och agera på feedback från kunder, medarbetare eller andra intressenter. Våra kunder finns främst bland stora och medelstora företag, men även bland politiska partier, media och opinionsbildare. Gemensamt för alla är att de med hjälp av Netigate vill få in feedback från sina målgrupper för att åstadkomma förbättring eller skaffa bättre beslutsunderlag för förändring.

Kan du ange tre viktiga trender att ha koll i mätbranschen?

Kundundersökningar blir alltmindre en årlig företeelse, utan används istället mer som en integrerad del av köpupplevelsen. Tekniken med onlineundersökningar gör det möjligt att direkt kommunicera med kunden omedelbart efter ett köp och därmed ge möjligheten för kunden att direkt ge sin feedback på exempelvis servicen eller hur man bemötts.

Korta, snabba mätmetoder som till exempel Net Promoter Score ökar i både användning och betydelse. Rätt använt kan NPS innebära ökad kundlojalitet, merförsäljning och ökad lönsamhet, men man ska även vara medveten om fallgropar innan man sätter in det i verksamheten. Bland annat måste frågan ställas till rätt personer för att inte invaggas i någon falsk trygghet.

Undersökningar som görs i PR-syfte är i sig inget nytt, men alltfler företag och organisationer knyter ihop undersökningsresultat och content marketing, dvs marknadsföring genom redaktionellt material. Till exempel ser vi idag en mängd infographics baserade på undersökningar spridas över nätet. De är enkla att läsa, oftast roligt utformade och framförallt – lätta att sprida i sociala medier.

Vilka geografiska marknader är heta för er just nu och varför?

Vi satsar på tillväxt på våra befintliga marknader med Skandinavien och det tyskspråkiga området i spetsen, men vi tittar även på möjligheterna att etablera oss i något ytterligare land under året. Norra Europa har många starka ekonomier, IT-mogna marknader och innebär en enorm potential för oss att öka tillväxten.