Internetstiftelsen ska hjälpa vuxna att fatta internet

Internetstiftelsen satsar på att stärka vuxnas digitala kompetens med fokus på den personliga integriteten på internet.

Anledningen är en ökad oro bland svenskarna för hur nätjättarna inkräktar på den personliga integriteteten.

Långa och krångliga användarvillkor för sociala nätverk, cookieförfrågningar på webbsidor, eller appar med platstjänster som kartlägger hur du rör dig. Internetanvändare ställs idag ofta inför val kopplade till den personliga integriteten. Kanske oftare än de själva vet om, skriver Internetstiftelsen i ett pressmeddelande.

En klar majoritet av internetanvändarna är medvetna om att deras uppgifter samlas in, men väldigt få vet hur insamlingen går till och hur uppgifterna faktiskt används, säger Björn Appelgren, projektledare på Internetstiftelsen.

Stor oro kring personuppgifter

I undersökningen Svenskarna och internet framgår att oron för att nätjättarna inkräktar på den personliga integriteten har ökat kraftigt över en femårsperiod. Datainspektionens integritetsrapport visar dessutom att tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används, och att många upplever sig ha dålig kunskap kring detta. Det här tar sig nu Internetstiftelsen an genom sin folkbildande och kostnadsfria satsning Internetkunskap.

I olika kunskapsavsnitt kommer man att bena ut vad den personliga integriteten på internet är och hur användare kan värna den. Satsningen belyser allt från krångliga användarvillkor och hur du spåras på internet, till vad man ska tänka på när man delar bilder i sociala medier och hur platstjänster i appar kartlägger dina rörelsemönster.

Det handlar om att öka användarnas kunskap så att de själva kan ta kontroll över sin personliga integritet på internet, genom att göra aktiva och medvetna val, säger Björn Appelgren.

Internetkunskap är vardagskunskap om internet och digitala tjänster. Utbildningsmaterialet består av korta filmer och fördjupande artiklar – och är gjort för att kunna användas under en längre tid. Allt material läggs löpande upp på internetkunskap.se.