Internetstiftelsen köper MetaSolutions

Internetstiftelsen köper mjukvaruföretaget MetaSolutions som har utvecklat ett molnbaserat program som hjälper företag och organisationer att publicera och hantera länkade och öppna data.

Bolaget grundades 2011 av dataforskarna Matthias Palmér och Hannes Ebner.

MetaSolutions hjälper sina kunder att organisera och publicera data. Genom att göra det enklare för fler att tillgängliggöra sin data ges förutsättningar för att nya tjänster och innovationer utvecklas.

En av Internetstiftelsens främsta mål är att stimulera kunskapsdelning och innovation med hjälp av internet och det är precis det som öppna data stimulerar till. Mannen som en gång grundade World Wide Web, Tim Berners Lee, har kallat öppna och länkade data för web 3.0 och MetaSolutions är ledande när det gäller hur man samlar, organiserar och publicerar öppna data i världen. Vi hoppas att vårt stöd kan få dem att fortsätta utvecklas och därmed hjälpa Sverige att bli bättre på att publicera och hantera öppna data, säger Danny Aerts, vd Internetstiftelsen.

MetaSolutions vd Eric Hjelmestam kommenterar:

Affären ger oss helt andra muskler att expandera och fortsätta utveckla vår mjukvara för att kunna hjälpa fler företag och organisationer att samla, hantera och publicera öppna data. Vi har samarbetat med Internetstiftelsen under många år och vi delar visionen att verka för ett öppet internet, överallt, hela tiden.