“Internets framfart har förändrat hur vi lever och hur vi fattar beslut”

Meltwaters grundare och CEO Jörn Lyseggen

Meltwaters grundare och CEO Jörn Lyseggen har släppt boken: “Outside Insight – Navigating a World Drowning in Data”, en bok som riktar sig till alla beslutsfattare. Här berättar Jörn om boken och vad som ligger bakom innehållet.

Varför en bok till alla beslutsfattare om data?
Internets framfart har förändrat hur vi lever och hur vi fattar beslut. Något som däremot inte förändrats nämnvärt är chefers sätt att fatta beslut. Idag fokuserar beslutsfattare mestadels på att se till den interna datan så som försäljningssiffror, lagerstatusar med mera. Dock säger den interna datan bara halva sanning om företaget.

Boken tar upp begreppet “digitala brödsmulor”. Vad innebär det?
Utanför företagets fyra väggar finns det en enorm stor mängd data online, så kallade “digitala brödsmulor”. Branschen publicerar pressmeddelanden som påverkar ditt företag, din kunder skriver recensioner om dig och dina produkter i sociala medier, konkurrenter rekryterar i andra regioner och mycket mer. Genom att förstå vad som händer utanför de egna företaget kan man hela tiden ligga steget före och fatta informerade beslut.

Hur kan man bredda sitt data-fokus?
Genom att analysera både intern och extern data får företagen en mer rättvis bild av verkligheten. En helhets bild av omvärlden är viktigt för företag för att kunna identifiera möjligheter men också potentiella hot.
Boken handlar om att bryta sig ur gamla vanor och istället anpassa sig till en ny digital verklighet. Den visar hur man kan nyttja extern information för att hålla sig konkurrenskraftig på marknaden!

Om du är intresserad av boken kan du läsa mer om den här.