Vi har stängt från 1 april 2020
Keymetrics

Internetreklamen fortsätter visa styrkebesked – omsätter 2,2 miljarder under Q1 2014

Reklammarknaden visade en tillväxt med 2, 3 procent under Q1 2014. Det är framförallt internetreklamen med en tillväxt med drygt 12 procent som ser till att reklammarknaden visar en sådan tillväxt. Internet är idag det största enskilda reklammediet och det fortsätter att växa med samma kraft som tidigare.

Även mobilreklamen fortsätter att visa samma styrkebesked med en tillväxt på hela 90 procent under första kvartalet i år.

Etermedia TV, Radio och Bio visar också en tillväxt, Radio och TV visar ensiffriga tillväxttal, medan Bio visar en tvåsiffrig tillväxt.

Kräftgången fortsätter för nästan samtliga tryckta medier jämfört med i fjol.

”Det är roligt att marknaden återvänt till högre tillväxtnivåer, säger IRM:s VD Madeleine Thor. Vi förväntar oss fortsatt positiv tillväxt på mediemarknaden under 2014, avslutar hon”

För mer information om de svenska reklaminvesteringarna kontakta IRM

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.