Internet of Things får åka med när jättarna samlas

Telia, Ericsson, Nokia och Intel satsar på gemensam utveckling av standarden för Narrow-Band Internet of Things.

En lösning för trådlös kommunikation för den växande IoT marknaden i Sverige där ett stort antal saker kommer bli uppkopplade för att kommunicera med varandra. Standarden öppnar upp för nya användningsområden och innebär stora möjligheter.

Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) är en utökad variant av 4G och ett steg i utvecklingen mot 5G. De främsta egenskaperna är låga kostnader för mobila enheter, lägre energiåtgång, låg installationskostnad samt bättre täckning inomhus och utomhus. Batteritiden för IoT enheter förlängs till upp mot 10 år, enheter kan nås med upp mot 100 gånger lägre radiosignal och över tid kan kostnaderna för IoT enheterna sänkas till upp mot en tiondel av dagens nivå.

-Den svenska IoT-marknaden växer snabbt, vi räknar med en årlig tillväxt på cirka 17 procent de närmsta fyra åren. Vi utvecklar nu våra nät för att kratta manegen för den tillväxten genom att satsa på standarder som hjälper företag och organisationer att koppla upp produkter och tjänster. NB-IoT är en sådan standard och är särskilt viktig eftersom den gör det billigare och enklare att koppla upp det snabbt växande antalet saker som går i mobilnäten, säger Mats Lundbäck CTO på Telia Sverige.

Telia planerar att lansera kommersiella produkter baserade på Internet of Things under 2017.